Jazykové a odborné vzdelávanie

5

členné skupiny

Zaujíma ma

DUO

kurzy

Zaujíma ma

osobné

stretnutia

Zaujíma ma

Poskytujeme jazykové kurzy pre verejnosť aj firmy. Vyučujeme anglický, nemecký, ruský, francúzsky jazyk. V prípade záujmu vieme zabezpečiť výučbu akéhokoľvek iného európskeho alebo iného jazyka.

ONLINE PRIHLÁŠKA TU

young_people

Jazykové kurzy
najpoužívanejších zahraničných jazykov

glasses

Ceny
prijateľné pre každého

studying_girl

Jazykové a odborné vzdelávanie
pre počítačové aj účtovnícke odbory

×

Jazykové kurzy

Poskytujeme jazykové kurzy pre verejnosť aj firmy. V našich priestoroch v Kysuckom Novom Meste vyučujeme všetky jazykové úrovne a to v celoročných skupinových kurzoch, kde sú populárne menšie skupinové kurzy v počte 3 – 5 osôb kvôli vyššej efektivite výučby. Obľúbené sú aj duo-kurzy a indviduálne vyučovanie. Vyučujeme anglický, nemecký, ruský, francúzsky jazyk. V prípade záujmu vieme zabezpečiť výučbu akéhokoľvek iného európskeho alebo iného jazyka. Vyučujeme z vlastných učebných materiálov, osnov a pomôcok. Vyučovanie prebieha v klasických vyučovacích hodinách – 45 minút.× zatvoriť

×

Ceny

celoročný skupinový kurz AJ pre deti od 350,- eur
celoročný skupinový kurz pre deti iný jazyk od 399,- eur
celoročný skupinový kurz AJ pre dospelých od 450,- eur
celoročný skupinový kurz pre dospelých iný jazyk od 499,- eur
duo kurz pre deti AJ od 490,- eur
duo kurz pre dospelých AJ od 490,- eur
duo kurz pre deti iný jazyk od 490,- eur
duo kurz pre dospelých iný jazyk od 590,- eur
trio kurz pre deti AJ od 390,- eur
trio kurz pre dospelých AJ od 490,- eur
trio kurz pre deti iný jazyk od 450,- eur
tiro kurz pre dospelých iný jazyk od 550,- eur
individuálny kurz pre deti aj dospelých 15,- eur/vyučovacia hodina


Ceny odborných prekladov sa pohybujú od 20 eur za normo stranu, pri prekladoch poskytujeme množstevné zľavy.

Ceny za účtovnícke a počítačové kurzy sa nastavujú individuálne podľa počtu klientov.

Spôsob úhrady:
Platby sa riešia v hotovosti, platbou na účet, šekom, internet bankingom. Všetky druhy kurzov je možné uhradiť aj na 2 alebo 3 po sebe idúce splátky maximálne do 3 mesiacov.

Objednávka:
• osobne v našich priestoroch
• telefonicky
• e-mailom

× zatvoriť

Celoročné skupinové kurzy sú v súlade so všetkými prázdninami a sviatkami v roku, čo znamená, že v čase ich trvania sa nevyučuje.
Platnosť prihlášky na akýkoľvek kurz sa automaticky prenáša do ďalších školských rokov pre klienta uvedeného v prihláške / stačí aj ústna telefonická dohoda, poprípade sms / dokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na jeho ukončení, ktoré musí vyhovovať obidvom zmluvným stranám.
Po uhradení celoročného kurzu, ktorý musí byť uhradený najneskôr vždy do 30.11. v danom roku, peniaze nemožno pýtať späť s výnimkou veľmi vážnych zdravotných dôvodov.
Konkrétny školský rok sa končí posledným týždňom v mesiaci jún, ktorý musí byť odučený celý, to znamená, že keď 1. júl pripadne na piatok, aktuálny školský rok sa končí v predchádzajúcom týždni, aby piatkové celoročné kurzy neboli v nevýhode.
Individuálne kurzy sa konajú celoročne vždy na základe dohody medzi obidvoma stranami. Uhradená platba za aktuálny školský rok sa nikdy neprenáša do ďalšieho školského roka či už sa jedná o celoročný skupinový alebo individuálny kurz.
Ak sa vopred vie, že pri celoročnom kurze sa na určitý termín nedostaví 50% účastníkov, kurz sa v tomto termíne ruší.

×

Jazykové a odborné vzdelávanie

Vzdelávanie jazykových, účtovníckych a počítačových kurzov prebieha v našich priestoroch na ul. 1. Mája 66 v Kysuckom Novom Meste. Ponúkame jazykové a prekladateľské služby v rôznych jazykoch, kurzy účtovníctva – jednoduché aj podvojné, počítačové kurzy – všetky úrovne. Spolupracujeme s kvalifikovanými a skúsenými lektormi a prekladateľmi. Našou najväčšou prioritou sú nízke ceny.× zatvoriť

Prihlasovací formulár

×
× zatvoriť

Vyhovujúce dni kurzu